ندوة وطنية تحت عنوان : اي مستقبل للتكوين والبحث بالمدارس العليا للاساتذة في فضاء الجامعة ؟


marocagreg  (Admin) [2289 msg envoyés ]
Publié le :2013-04-21 18:21:29   Lu :1237 fois
Rubrique :Crmef,ENS,Université  
  • stars
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Vous aimez cet article ? Partagez-le sur


InfoIdentification nécessaire
   Identifiant :
   Passe :
   Inscription
Connexion avec Facebook
                   Mot de passe oublié

confidentialite Google +