وصلة تحسيسية حول محاربة الغش في الامتحانات الإشهادية

 Par Elmzouri mostafa  (Autre)  [msg envoyés : 148le 08-06-15 à 14:55  Lu :649 fois
     
  
 accueil


https://www.youtube.com/watch?v=s0NtOAXiFNw

  Vous aimez cet article ?
Partagez-le sur
  Examen national bts - langue française
  لماذا التعليم أولوية؟
  Tous les messages de Elmzouri mostafa


 Réponse N°1 35618

Il est
  Par   AMMARI Najlae  (Profle 08-06-15 à 23:43vraiment drôle ce Monsieur avec ses regards de tricheur :D

"Le tricheur est celui qui corrige le sort" Artaud :)

Bon courage chers élèves

InfoIdentification nécessaire
Identification bloquée par
adblock plus
   Identifiant :
   Passe :
   Inscription
Connexion avec Facebook
                   Mot de passe oublié


confidentialite Google +